Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Johan Nicolai Madvig (1875-06-01)

Professor J. N. Madvig til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 1. Juni 1875.

Kjære Hr. Geheimelegationsraad Vedel!

I et Brev til mig fra en paalidelig Mand i Christiania, dateret 28de Mai, forekommer Følgende, som jeg ikke vil undlade at meddele Dem. 1)

»Her har ellers gaaet nogle forunderlige Rygter om, at Kongen har været paa Spil i Danmarks indre Politik, i Retningen af at støtte den venstre Side i Rigsdagen, enten gjennem den danske Konge eller gjennem Gesandten Beck-Friis, som skulde være instrueret til at opmuntre Venstremændene til at fremture. Der falder et eget Lys paa disse Rygter fra det, som man i den sidste Tid har seet passere i Stockholm. « 2)

s. 377 Det er jo noksom bemærket, at Kongen af Sverrig viste Krabbe særdeles Opmærksomhed, hvilket forresten jo kan være en Følge af blot Popularitetsjagt eller blot Lune. 1)

J. N. Madvig.

P. Vedels Privatpapirer.