Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1875-06-15)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Boller, 15. Juni 1875.

Kjære Vedel! Hvis De een af Dagene mens jeg er i Kjøbenhavn skulde faae Leilighed til at see ind til mig vilde jeg herfor være Dem meget taknemmelig; jeg har i disse Aftener med stor Interesse læst E. Holms Beretning om vor Historie fra 1791 til 1802; 1) — det gik galt dengang omendskjøndt der dog vistes en Deel Forsigtighed, ved at læse om Datidens mange Dispositioner i Tanker og Intriguer over Andres s. 389 Eiendom kaldes Nutidens Stemninger levende frem for Ens Øie. Man maa haabe at den samme Mistænksomhed som fandtes imellem Dmk.-Norge og Sverrige i de Aar ikke skal komme frem og dette med ligesaa megen Grund nu imellem Sverrig-Norge og Danmark. —

C. E. Frijs

P. Vedels Privatpapirer.