Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1875-08-31)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Hindsgavl pr. Middelfart, 31. August 1875.

Kjære Vedel,

Jeg sender Dem hermed, med min Tak for Laan, Deres Arbeide om vor Politik i det Nordslesvigske Spørgsmaal indtil 1873, som det har interesseret mig meget at læse. 1) De derigjennem gaaende Anskuelser stemme ganske med mine, og da jeg ikke, i de senere Forhold, seer nogen Grund til at afvige derfra, skal det være min Opgave ogsaa fremdeles at følge dem indtil videre. Quod felix faustumque sit. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.