Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1875-09-07)

Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel.
Orebygaard, 7. September 1875.

Kjære Directeur!

. . . Jeg er meget spændt paa at see hvad der vil komme ud af de orientalske Forviklinger, der tiltrods for hvad der siges vist ere betænkelige nok. Det mangler jo vist ikke heller paa at »Troldmanden« 2) har sine Garn ude for paa bedste Maade at exploitere denne Affaire. . . .

O. D. Rosenørn-Lehn.

P. Vedels Privatpapirer.