Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1875-10-16)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 16. October 1875.

Kjære Excellence,

De veed hvor tilfreds jeg tidligere altid har følt mig ved at tjene under Deres Ledelse, og vil altsaa forstaae, hvormeget det idag har glædet mig at modtage Bekræftelsen paa de private Meddelelser, jeg allerede havde erholdt om at der var Udsigt til at De atter vilde overtage Udenrigsministeriet, 1) Jeg haaber at Forholdene i og udenfor Landet maae udvikle sig saaledes, at De faaer Løn for det Offer De herved bringer. . . .

Quaade.

Oreby.