Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1875-11-10)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 10. November 1875.

Kjære Vedel,

Skjøndt jeg jo trygt kan stole paa at hvad jeg i min Rapport om Svend borgernes Reise til Sønderborg 1) har anført af Bülows Udtalelser til mig, vil baade for min og for hans Skyld blive behandlet med Forsigtighed, har jeg dog, efter Rapportens Afgang, været lidt urolig i denne Henseende. Jeg haaber derfor, De vil ikke tage mig ilde op, naar jeg, ihvor overflødigt det end er, dog beder Dem at vaage noget over, at Intet kommer ud som kunde udlægges som om Bülow ikke havde holdt paa de herværende Embedsmænd. Jeg har ikke Grund til at troe Andet, end at han gjerne vil hjælpe os hvor han kan; men det er, netop ifølge hans tidligere Forhold til os, klart, at hans Udtalelser, i Sager som angaae os, meer end en Andens, kunne blive Gjenstand for Mistydninger.

[Klager over, »hvor fattig Adgangen til at danne sig en Mening om større polit. Forh. er her«. Ingen veed noget, og Regjeringen vaager med ganske utrolig Skinsyge over, at Intet erfares om, hvad den har isinde.]

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.