Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1875-11-18)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 18. November 1875.

Kjære Vedel,

. . .Jeg har ikke seet det Arnimske Skrift; men jeg læste igaar Fædrelandets Artikel om Hansen, og da trøstede jeg mig med at det ikke fremgik deraf, at Hansen selv havde angivet sig som Udsending fra den danske Udenrigsminister. 3) . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.