Danmarks Breve

BREV TIL: Frantz Ernst Bille, Christian Frederik Falbe og Carl Rudolph Emil Vind FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1876-01-14), Danmarks Breve. Set d. 06/08-2021, URL: https://danmarksbreve.kb.dk/catalog/%252Fletter_books%252F001825006%252F001825006_003-L0018250060030304