Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1876-01-20)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien.
Kjøbenhavn, 20. Januar 1876.

Da Deres Højvelbaarenheds Depeche Nr. 2 af 14. dennes 2) fuldstændigt besvarede det Spørgsmaal, som indeholdtes i min Instruction Nr. 1 3) , vilde det være ufornødent yderligere at udføre denne, og jeg har derfor telegraferet dette til Dem under Dags Dato. Jeg beder Dem derimod ved Leilighed at takke Grev Andrassy for de beroligende Oplysninger, som Baron Hoffmann har taget Initiativet til at give Dem, samt anmode ham om ikke at tabe vor Interesse i denne Sag af Sigte, men ogsaa fremdeles at underrette Dem om, hvad han fremtidigen maatte erfare om den preussiske Regjerings Hensigter med Hensyn til Pragerfredens Art. V.

Rosenørn-Lehn.

U. A. Ges.ark. Østrig 1-11. Politiske Sager 1871-1880. - Depeche Nr. IlI.