Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1876-01-20)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien.
Kjøbenhavn, 20. Januar 1876.

Ayant reçu votre no 2 je vous prie de ne pas donner suite à mon no 1.

Rosenørn-Lehn.

Telegram, indleveret i København 20. Januar, modtaget i Wien s. D. — U. A. Ges.ark. Østrig I—II. Politiske Sager 1871—1880.