Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Frantz Ernst Bille (1876-02-23)

Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Stockholm, 23. Februar 1876.

I Fortsættelse af min ærbødige Beretning Nr. 1 af 19. Januar d. A. 3) , har jeg den Ære at meddele, at General Björnstjerna igaar sagde mig, at han fra Gesandterne i Wien og Petersborg havde modtaget Svar paa den Skrivelse, han i Anledning af vor Samtale om den i Deres Excellences Depeche Nr. 1 af 14. Januar 4) omhandlede Sag havde ladet dem tilstille; men ingen af disse Missioner havde kunnet give nogen Oplysning af Værdi eller fundet noget Motiv til at tilskrive de paapegede Correspondance-Artikler særdeles Betydning; de havde hverken funden Bekræftelse af et formodet faktisk Grundlag eller for en bestemt Tendens som s. 472 »Føler« fra competente Steder, og General Björnstjerna maatte derfor tro, at den foregivne Efterretning sagtens kun havde været en sædvanlig Tidnings »And«.

F Bille.

Depeche Nr. 10, modtaget 25. Februar 1876.