Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1876-04-27)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 27. April 1876.

Kjære Kammerherre.

Idet jeg forbeholder mig med det Første at skrive Dem til om hvorledes Stillingen her hjemme er efter Valgene der maae forekomme paa Afstand endog værre end de i Virkeligheden ere det — og det vil sige meget — sender jeg Dem idag Afskrift af en Indberetning fra Falbe, 1) der vil interessere Dem. Falbe giver iøvrigt Schuwaloffs Virksomhed i Berlin et Omfang der vist er aldeles ubegrundet. Som en stor Hemmelighed erfares her at Gortch. skal have indbudt Andrassy til at møde sig i Berlin.

P Vedel.

Quaades Papirer. U. A. — Falbes Rapport synes først at være sendt til Quaade med et Brev 6. Maj; sml. Nr. 1276.