Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1876-06-29)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 29. Juni 1876.

Kjære Vedel,

. . . Er De vis paa at H. »koketterer« med Venstre? Jeg kunde tænke mig at han meente, i den nærværende Situation, at burde gjøre sig nærmere bekjendt med hvad der virkelig s. 494 rører sig i Venstre, med dette Parties sande Styrke og Villie. En fremmed Agent har jo til Pligt at se at komme fuldstændig tilbunds i alle Forhold i det Land, hvor han opholder sig, og naar Landet hører til de Smaae, hvor de fremmede Agenter ere store Folk, gaar jo Meget an, som vedkommende Regjering maa finde sig i.

G Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.