Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1876-11-12)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 12. November 1876.

Kjære Vedel! Efter at have tænkt over Deres Meddelelse om Artiklen i Unsere Zeit nærer jeg ingen Tvivl om Forfatteren 1) , og er det indlysende at den der imod bedre Vidende kan debitere slige Usandheder tillige hvis han skulde komme til Magten ikke vilde betænke sig paa at benytte alle mulige Midler for at hæve sig paa Andres Bekostning der ikke kunde eller vilde forsvare sig af Hensyn til det alm. Vel, som for ham ikke har den Betydning som hans egen lille Person. . . . Tak for igaar! . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.