Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1876-11-16)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 16. November 1876.

Kjære Kammerherre.

. . . Hvorledes det gaaer i Rigsdagen seer De af Aviserne, men tro ikke at Regeringen er ifærd med at vige. Destoværre s. 501 forestaaer der vistnok meget slemme Situationer, navnlig saadanne hvor Tungen, som man siger, maa holdes lige i Munden, for at man ikke gaaer over Stregen, men jeg troer at endnu for en ubestemmelig lang Tid kan og vil Ministeriet blive staaende. . . .

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.