Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1877-03-05)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 5. Marts 1877.

Kjære Vedel,

. . .Jeg seer »1’Europe dipl.« har taget sig af »Nordd. Allg. Zeit.« Artikel om Daniels Bog. 1) Men De har Ret, der er vel næppe Noget som hjælper. Jeg er vis paa der er mange Tydskere som fuldt og fast troer, at det er Danmark som har angrebet Tydskland baade i 1848 og 1864. . . .

G.Quaade

P. Vedels Privatpapirer.