Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1877-03-17)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 17. Marts [1877.]

Kjære Kammerherre.

... Vi længes meget efter et Svar fra Berlin paa en Forespørgsel som Heyd. efter vort Ønske har gjort angaaende Medaillerne til tydske Slesv. og til danske Slesv. 2) For at sikre disse mod Ubehageligheder have vi nemlig allerede for nogen Tid siden benyttet os af at H. officielt havde begjært Medaillen for endeel Lauenborgere der havde tjent i den danske Armee og havde begjært Regeringens Hjælp for her at faae Medaillen. I det vi knyttede til denne Note sagde vi ham at vi ønskede ligeledes at sende Medaillerne til Slesv. og Holstenere, der havde forlangt dem, gjennem den preuss. Regering. Personlig var han meget tilbøielig til saaledes at ordne Sagen og anbefalede det strax. Hidtil har han imidlertid intet Svar faaet, men forleden sagde han mig at han havde mindet derom. Det var jo muligt at De hørte derom og da kunde bidrage til at vi snart fik Svar. . . .

P.Vedel

Quaades Papirer. U. A.