Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Steen Andersen Bille (1877-04-03)

Redaktør C. St. A. Bille til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 3. April 1877.

Paa min sidste Henvendelse har jeg fra to af de fem Herrer faaet den Erklæring, at de ikke ønskede at fortsætte deres Bidrag, fra to har jeg til Dato intet Svar modtaget, og kun fra D. E. foreligger der et Tilsagn om et nyt Bidrag. Under s. 513 disse Omstændigheder har jeg anseet det for rettest at standse Udgivelsen af de lithograferede Korrespondancer med Udløbet af det nu begyndte April Kvartal og stille den hele Virksomhed i Bero. Idet jeg takker D. E. for den Tillid, som De har viist mig ved at ville yde endnu et Tilskud, tillader jeg mig derfor herved at meddele, at jeg ikke vil kunne gjøre Brug af Deres Tilsagn.

Bille

Oreby.