Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1877-04-09)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin’9. April 1877.

Kjære Vedel,

Skulde det ikke være muligt at faae Krüger til, hvis der endnu er Tid dertil, at tage sin Interpellation tilbage? Det Mindste som kan hænde af Ondt, er dog, at han, ligesom i 1867, foranlediger Yttringer fra den herv. Regjerings Side, som blive liggende, og saaledes, ligesom B[ismarck]s Erklæring af Marts 67 om Garantier og Enclaver, kunne blive meget generende, og meer end det, senere. 1)

Mig vilde Kr. næppe høre paa, men fik jeg fra Kbhvn. et telegraphisk

»Oui«,

skulde jeg gjøre mit Bedste. . . .

G. Quaade

P.Vedels Privatpapirer.