Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Andersen Krüger FRA: George Joachim Quaade (1877-04-11)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til H. A. Krüger.
Berlin, 11. April 1877.

Kjære Herr Krüger,

Jeg vil være Dem meget erkjendtlig for en Underretning om, naar jeg kunde træffe Dem hjemme, for at tale med Dem om en Sag af Vigtighed. Jeg bemærker, at jeg ikke raader over Dagen imorgen længer end til Kl. 5 E. M., men at hele Fredagen saavelsom Lørdag indtil 9 Aften tilhører mig. Det haster forresten.

Quaade.

H. A. Krügers Privatpapirer. R. A.