Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Rudolf Hiort-Lorenzen FRA: Johannes Magnus Valdemar Nellemann (1877-04-14)

Justitsminister J. M. V. Nellemann til Redaktør H. R. Hiort Lorenzen.
Kjøbenhavn, 14. April 1877.

Kjære Hr. Redacteur.

Ifølge Deres Brev satte jeg mig strax i Bevægelse for at opspore Bille, men han er i Neapel. Han reiste Onsdag d. 4. Apr. fra Kjøbenhavn og er nu der nede. Det er altsaa umuligt at benytte ham som Mellemmand, thi Brev til Neapel og derfra igjen til Berlin kan ei sendes inden Onsdag. Jeg har imidlertid sat andre i Bevægelse. Navnlig har jeg bedt Lars Dinesen, som vistnok har et godt Navn hos Krüger, om at skrive 2) og jeg skal nu i dette Øjeblik tale med Grosserer Adler 3) , som nok ogsaa skal have en Deel Indflydelse hos Kriiger.

Jeg er enig med Dem i, at han maa tage Forslaget formelt tilbage eller i al Fald bede om Udsættelse indtil videre med Sagens Foretagelse. Kunde han ikke paaskylde Sygdom og reise hjem eller saadant noget. Nu da Krigen mellem Rusland og Tyrkiet staaer i Begreb med at udbryde, er Preussens Venskab meer end nogensinde et Livsspørgsmaal for Rusland, s. 529 den eneste Magt, af Hensyn til hvilken Preussen skulde lade sig afholde fra uden videre at erklære Pragerfredens Art. V for bortfaldet.

J. Nelleman.

H. R. Hiort Lorenzens Papirer. Kgl. Bibliotek.