Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Andersen Krüger FRA: Christian Julius Halfdan Berg Juel (1877-04-14)

Folketingsmand C. Juel til H. A. Krüger.
Kjøbenhavn, 14. April 1877.

Kjære Kryger.

Der er hos mig og hos forskjellige Venner af vor fælles Sag opstaaet Tvivl om hvorvidt det under de nuværende Forhold er heldigt at Deres Interpellation fremkommer paa Rigsdagen. Jeg antager at De med Deres klare politiske Blik indseer at det kan være farligt at røre ved Sagen nu da en stor Krig staaer for Døren der i Øieblikket giver Preussen aldeles frie Hænder. Jeg tillader mig derfor at henstille til Dem, om De ikke under et eller andet Paaskud vil foranledige Sagen udsat til et beleiligere Tidspunkt. Jeg haaber at De ikke misforstaaer at jeg saaledes tillader mig at give Dem et lille Vink der i alt Fald er vel ment.

C. Juel

H. A. Kruügers Privatpapirer. R. A.