Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1877-04-17)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, Tirsdag 17. April [1877].

Kjære Kammerherre.

. . . Madvig har skrevet til Kr. 1) De erindrer nok at Biilow i sin Tid 2) tilbød at den pr. Regering vilde understøtte vor Regering i dens indre Vanskeligheder — dette Tilbud er nu for meget, men det vilde ganske vist være at understøtte Venstre hvis Bülow event, besvarede Kr.s Interpellation paa en saadan Maade at Regeringen udsattes for Angreb paa et saa emphindlicht Punkt.

P.Vedel

Quaades Papirer. U. A.