Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1877-04-19)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 19. April 1877.

Kjære Vedel,

. . . Krügers Andragende ikke foretaget igaar, men rimeligviis idag. Dr. M. og H. L. have Intet kunnet udrette; hvad der er gjort fra Kbhvn. hellerikke; og jeg har nu lovet H. L. at see at træffe Biilow idag Formiddag; men dette dog kun for senere at have Samvittigheden fri.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.