Danmarks Breve

BREV TIL: Parmo Carl Ploug FRA: Adolf Poul West (1877-05-07)

Overlærer A. P. West til Redaktør Carl Ploug.
7. Maj 1877.

[Fædrelandet« Nr. 97 indeholder en Dadel af Krügers Skrivelse til »Morgenbladet« som Tak for de ham tilsendte Telegrammer. West oplyser, at han har forfattet Skrivelsen, og at den er foranlediget ved, at Krüger har troet, at hans Navn misbrugtes i Partikampen 1) .] Selv Hr. v. Quaade vilde nu ikke samtykke med Dem i Bedømmelsen af Krügers Virksomhed, thi den 25. April har han i en Samtale til mig yttret sin Glæde over, at Kr. havde fulgt sin egen Overbevisning og faaet Andragendet diskuteret, da det opnaaede Resultat maatte kaldes et lille Fremskridt.

Koncept. — A. P. West’s Arkiv. R. A.