Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1877-12-15)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 15. December 1877.

. . . Mange Tak for hvad De skriver om Heydebrand, det er en stor Fordel for os at beholde ham. . . .

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.

s. 550