Danmarks Breve

Rogle Breve, Brevne i Feldten til ...

Rogle Breve,

Brevne i Feldten til de Kiære i Hjemmet

fra

Overjæger ved 3die Jægercorps

Jens Rasmuslen Vantinge,

som den 28de Mai 1848 er falden i Sundeved

i kampen for Fædrelanvet.

Som og nogle Sange angaaende Krigen,

tildeels forfattede af Udgiveren,

Den blinve Jens Sørensen Dygholm

i Simmerbølle Paa Langeland

i November Maaned.

1848

Tryft i Joh. Milos Officin i Odense.