Danmarks Breve

BREV TIL: Caroline Wulff FRA: Wulff Joseph Wulff (1836-09-06)

Kjøbenhavn, den 6. Septbr. 1836.

Kjære Forældre!

Mit Løfte opfylder jeg herved, idet jeg endnu meddeler Dem nogle faa Linier forinden min Afrejse herfra, som med Guds Hjælp sker om et Par Dage; alt mit Tøj bringer jeg i Dag paa Skibet. *) Brevet til Gouverneur Mørch har jeg med stor Glæde modtaget, ligeledes Deres sidste Skrivelse, hvori alle mine Sødskende endnu en Gang har sagt mig et lev vel, har jeg modtaget og takker Enhver især for deres velmente Ønsker for mit Velgaaende.

I disse Dage bliver jeg malet i fuld Uniform, siddende med den trekantede Hat og Kaarden i Haanden, det bliver ventelig ikke færdig, medens s. 22 jeg er her, men af Jette bliver det Fader tilsendt til Deres Geburtsdag, paa hvilken De fylder 70 Aar. Jeg gratulerer herved min kjære Fader, førend jeg begiver mig paa Rejsen. Jeg ønsker, at den kjære Gud endnu maatte skjænke Dem mange, utallige Aar, men at de maatte blive glædelige, og at De i Deres Alderdom maatte blive befriet for den Kummer, De nu i saa mange Aar med Taalmodighed har baaret.

.... I Dag skriver jeg tillige til Kammerherren. Min Uniform sidder udmærket, og hele min øvrige Ekvipering er meget god.

I Lørdags var jeg paa Ventegodt *) i Uniform; jeg havde da den Ære, at Vagten i Nørregade **) raabte i Gevær for mig, uagtet jeg vinkede med Haanden, at jeg ikke vilde have det.

Tiden er mig meget knap, og mine kjære Forældre vil tilgive mig, at jeg derfor afbryder Brevet. Skibet er udmærket smukt møbleret; jeg har et Værelse for mig selv. De 4 Fruentimmer, der skal med, er alle gifte Koner.

Lev nu ret vel Alle, og hils alle mine Sødskende og Andre, som maatte spørge efter mig. De skal med Guds Hjælp snart høre fra mig. Deres til Døden Dem hengivne Søn

W. J. Wulff.