Danmarks Breve

BREV TIL: Jacob Wulff Behrens FRA: Wulff Joseph Wulff (1842-04-20)

Frederiksminde under det danske Hovedfort Christiansborg, den 20. April 1842.

Kjære, gode Svoger Behrens!

— — — Kort efter, at jeg sidst havde sendt mit Brev til Dig **) , erfarede jeg til min store Bedrøvelse, at 2. Assistent-Embedet her stod i Aviserne som vacant, og at den Søgende maatte være juridisk Candrdat. — Altsaa er hele mit Haab glippet, og jeg maa atter gaa tilbage som surnummerair Assistent. Collegiet maa være haardt sternt imod mig, eller ogsaa jeg har nogle Uvenner, som paa en eller anden Maade sværter mig og forstyrrer s. 278 hele mit Velfærd. — Ja, derved er Intet at gjøre. Gud vil have det saaledes, og saa maa jeg antage, det er til mit Bedste. Jeg tvivler ingenlunde paa, gode Behrens, at Du har gjort Alt muligt for at fremme min Lykke; men mod den onde Skjæbne er Intet at udrette.

— — — Af Nyt kan jeg Intet melde Dig, undtagen at Tigeren de 2 sidste Nætter har besøgt mig og dræbt mig 4 Geder i Gaarden. I Nat skal jeg have Vagt paa Fyren og brænde ham en Kugle paa Bælgen. Ikke jeg selv, men en Mand, der fører en sikker og træffende Kugle. Jeg har, Gud være lovet, god Handel med Bladetobak og gjør daglig Indkjøb af Palmeolie. Mit første Indkjøb af denne Olie gaar med denne Brig, „Express“ *) , til Hamborg.

Din meget hengivne Svoger

W. J. Wulff.