Danmarks Breve

RETTELSER OG TILFØJELSER Til Lag. ...

s. 301 RETTELSER OG TILFØJELSER

Til Lag. 72.

Bouvetter — Wulff mener vistnok Boniten (Thynnus pelamys), en med Thunfisken beslægtet, betydelig mindre Fisk ( 3/4 Meter), der lever i de varme Dele af Atlanterhavet, det indiske og stille Ocean. Den springer ofte højt op over Havet, naar den jager andre Fisk. (Velvillig Meddelelse fra Professor Ad. S. Jensen).

Til Lag. 226—27.

Sikkerfeldt — Wulff mener vist Chicope, en Tamp af snoet Flodhestehud, hvormed Negerne prygledes. Et afrikansk Straff eredskab.

Til Lag. 291.

I Brev dateret Konakry, Vestafrika den 23. September 1893 forespurgte Carl Ulysses Wulff *) „The general Postmaster, Copenhagen; om, hvilke Slægtninge af hans afdøde Farfader W. J. Wulff, der endnu levede? — Generaldirektoratet for Postvæsenet overleverede Brevet til Finansministeriet. Paa dettes Foranstaltning og efter indhentede Oplysninger fra Det mosaiske Trossamfund sendtes der d. 16. November 1893 Carl Ulysses Wulff de ønskede Oplysninger.