Danmarks Breve

Wulffs Breve til hans forældre slut...

s. 245 Wulffs Breve til hans forældre slutter med det sidst meddelte af 19. Januar 1840. Men lige til sin Død i December 1842 Vedligeholdt han en regelmæssig Brevvexling med sin Svoger, Vexelmægler J. W. Behrens i Kjøbenhavn.

Behrens er hans Kommissionær hjemme, han hæver hans gage i Kollegiet og sender ham paa hans Anmodning Klæder, Møbler, Cobak og Varer ud til Kysten. Af Brevene til Svogeren meddeles i det følgende enkelte Udtog, der ejer kultur- og personal-historisk Interesse og desuden bidrager til at belyse dansk Kolonistyre paa guineakysten, samt de Vilkaar, under hvilke de danske dèr maatte leve.