Danmarks Breve

EN DAGBOG FØRT PAA KYSTEN AF GUINE...

s. 213 EN DAGBOG

FØRT PAA KYSTEN AF GUINEA FRA
1 STE JANUAR 1839
2 AAR OG 2 MAANEDER EFTER MIN
ANKOMST TIL AFRICA

TILEGNES HELENE VALENTIN
AF HENDES BRODER
W. WULFF

s. 214