Danmarks Breve

Tidligere udkom: SKUESPILKUNSTENS H...

s. 120 Tidligere udkom:
SKUESPILKUNSTENS HISTORIE

MED TALRIGE ILLUSTRATIONER

I. — V. BIND

Oldtidens Skuespilkunst. — Middelalder og Renaissance. — Engelske Theaterforhold i Shakespearetiden. — Molièretidèn. — De store Skuespilleres Aarhundrede.

Pris: 28 Kr.