Danmarks Breve

FRA DEN ANDEN SIDE KARL MANTZIUS: ...

FRA DEN ANDEN SIDE

s. 2 KARL MANTZIUS:
SKUESPILKUNSTENS HISTORIE

I OLDTIDENS SKUESPILKUNST. 1897.

II. MIDDELALDER OG RENAISSANCE. 1899

III. ENGELSKE THEATERFORHOLD I SHAKESPEARETIDEN. 1901.

IV. MOLIÈRETIDEN. 1904.

V. DE STORE SKUESPILLERES AARHUNDREDE. 1907.

VI. KLASSICISME OG ROMANTIK. 1.—3. Del. 1916.

THEATERSPØRGSMAAL OG SVAR. 1903.

GEORGE DANDIN. Komedie i tre Akter af MOLIÈRE. Paa Dansk ved KARL MANTZIUS. 1895.

s. 3 KARL MANTZIUS

FRA DEN ANDEN SIDE

NOGLE BREVE FRA AMERIKA

GYLDENDALSKE BOGHANDEL

KØBENHAVN OG KRISTIANIA

MDCCCCXVII

s. 4 KØBENHAVN — FORLAGSTRYKKERIET

s. 5 INDHOLD

Side

I Introduktion 7

II Det nyeste New York 14

III Mad og Mennesker 23

IV Præsidentvalg 31

V Aandeligt Liv 39

VI Kunst 47

VII Teatre 54

VIII Mere om Teater 62

IX San Francisco 81

X Rejser 89

XI Gennem Californien 99

XII Hjemrejse 108

s. 6