Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Andreas Leopold Mantzius FRA: Jens Christian Houstrup (1841-02-18)

C. Hostrup til Kr. Mantzius.
Den 18de Februar 1841

Du Usynlige, Ufattelige, Urimelige!

Hvis du skulde kunne huske, at jeg existerer endnu (du kan see Underskriften, hvis du har glemt min Skrift), saa vilde jeg tilstille dig følgende Epistel. Du har sagtens glemt, at du har gjort mig et Tilbud med Hensyn til Gildet paa Søndag; dette ønskede jeg forandret saaledes, at du laante mig Penge til en Comediebillet, da jeg naturligviis nødigere vilde gaa Glip af Comedien end af Gildet. Jeg har nemlig ikke en Skilling. Jeg har forresten nogle Viser til Gildet af eget Fabrik, som jeg skal vise dig i Morgen tidlig, hvis du sover hjemme inat. Skulde du altsaa have Tid, saa beder jeg dig at vente mig mellem 9 og 10 Formiddag, Fredag den 19de Februar 1841.

Nu vil jeg bare bede dig om at have Taalmodighed s. 4 til at læse i det Mindste det Første af mit Brev igjennem, disse sidste Linier behøver du ikke at bryde dig om. Min Vise er en Skaal for Poul Rytter, forresten en meget god Vise!

C. Hostrup,
stud. theol.