Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Ludvig Nicolai Mynster FRA: Jens Christian Houstrup (1843-12-31)

C. Hostrup til L. Mynster.
Nytaarsaften 1843

Jeg faaer ikke Lejlighed til at besøge dig idag, og vil derfor sende dig en trykt Hilsen, en — maaskee (jeg veed ikke ret) daarlig Sang *) , hvormed det nye Aar skal modtages i Regentsgaarden.

Juledeviserne ere vist tildeels ganske heldige, men jeg har endnu ikke haft Taalmodighed til at afskrive nogen af dem, jeg har dem blot i Hovedet.

Tak for det gamle Aar! — leve det nye!

Din
Christian H.

s. 41 Nytaarsmorgen
1844
Mel.: Rings Drapa.

Dagene runde,

Tusinde Blomster
Slugtes af Aarets
Svulmende Flod;
End i vort Hjerte
Grønnes dog Haabet,
Blusser dog Ungdoms
Friskhed og Mod.

Glad vi dig hilse,
Nysfødte Hersker!
Som det Forgangnes
Arvelod fik ;
Kjækt i dit Øie,
Læse vi Haabet,
Straalende Syner
Møde vort Blik.

Lys skal vi fange,
Vi, der i Mørket
Famle ved Vidskabs
Glimtende Lyn;
Vej skal den naae, vor
Vejløse Grublen,
Evige Muser
Klare vort Syn.

Sandhed og Frihed!
Eder vi søge.
Eder vi kjækt ska
Stige imod,
s. 42 Sandhed, paa Troens
Klippe begrundet,
Friheden, skudt af
Kjærligheds Rod.

Fædreland! atter
Frit skal du stige
Højere, end vore
Drømme har naaet.
Og naar du kalder,
Da skal vi forme
Drømmen til Tanke,
Tanken til Daad.
Livet sig aabner,
Dybt i vort Hjerte
Gjenlyder Haabets
Frejdige Klang!
Nysfødte Hersker
Kjækt vi dig møde,
Hilse dig glad med
Jublende Sang. *) )

Jens Kristrup.