Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Parmo Carl Plough (1845-01)

C. Ploug til C. Hostrup.
Januar 1845

Kjære Ven!

Vi have gjort Regning paa, at Du nok vilde skrive en Vise til den nordiske Højtid paa Mandag. Grunden, hvorfor jeg meddeler Dig dette Ønske saa sildig, er, at det ikke var bestemt, om Clausen alene eller tilligemed Grundtvig skulde indbydes, s. 54 før iaftes. Nu blive begge indbudte, og den vanskelige Opgave — det negter jeg ikke — bliver da at forene dem begge i een Sang og een Skaal, forudsat at begge modtage Indbydelsen. Denne Opgave er det, jeg beder Dig være mig behjelpelig at løse, om Du kan og vil. Det var vel ikke værdt at begynde paa Sangen før imorgen, for først at faae Vished, om de komme begge eller kun een af dem; thi det er tidsnok, om den først bliver færdig Søndag Aften eller Mandag Morgen. Der behøves kun et Par Vers, og rige paa Indhold kunne de vel vanskelig blive, naar begge disse gode Mænd skulle stilles sammen deri. Jeg har tænkt paa i Talen at betragte dem som Einherier, der have overlevet Livets Strid og nu samles ved samme Bord i en højere Enighed og Glæde. — Men Dit behagelige Svar, om Du vil paatage Dig det Stykke Arbejde eller ikke, ønskede jeg gjerne idag, og hvis Du, som jeg haaber, gaaer ind derpaa, da tillige opgivet idag, hvilken Melodie Du helst vilde bruge. Jeg kan træffes i Foreningen Kl. 2–3 og 4–5 og er ellers efter 5½ hjemme paa Kjøbmagergade 54, 2den Sal.

Din C. Ploug.