Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Hans Christian Andersen (1848-12-19)

H. C. Andersen til C. Hostrup.
D. 19. Decbr. 1848

Kjære Hostrup!

Tak for Deres Bog, det var venligt og smukt af Dem, at De saaledes vilde glæde mig, jeg sætter ret Priis derpaa. Det smukke Vers var mig som en Solstraale, og det er af dem, man kan holde paa og gjemme til Alderen; det skal jeg, og det vil jeg! endnu engang — Tak!

Med Venskab og Hengivenhed

H. C. Andersen.