Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Richardt FRA: Jens Christian Houstrup (1853)

C. Hostrup til Chr. Richardt.
1853

Smaa Richardt!

Min Familie fik i Gaar Aftes en Idee, som de ikke turde give Ord, men jeg har et vist moralsk Mod i slige Affærer. Jeg søgte dig forgjæves i Morges, men skjøndt Papir er et slet Surrogat for det levende Ord (vide Grundtvig), saa rykker jeg med stivfrosne Hænder ud med Sagen. Elskede! Skal du være hjemme i Aften, eller skal du ud, saa har du Lov til at svare: Hold Kjæft! Men skal — eller vil du ingen af Delene, saa finde vi s. 319 herude, at din Elskværdighed vilde forhøje vor Juleglæde til det Utrolige. Kan du ikke komme Kl. 7, som var bedst, saa kom senere, som er næstbedst. Kan du ikke, saa behøves intet Svar o. s. v. I saa Fald seer vi dig efter Løfte engang i Juletiden.

Juleaftens Morgen.

Din
C. Hostrup.