Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Richardt FRA: Jens Christian Houstrup (1854-05-19)

C. Hostrup til Chr. Richardt.
19. Maj 1854

Signore !

Da jeg i Morgen maa søge at drukne min Sorg over, at jeg bliver et Aar ældre (hvilket da vil finde Sted) i Ladegaardens Bølger, vil jeg bede dig bivaane Højtideligheden samme Aften. Siig til Vilhelm Rode, hvis Adresse jeg ikke veed, at jeg ikke duer til Festkomitteret eller Talervirksomhed, men kan jeg finde paa en Vise til Clausen, skal det fornøje mig, ligesom ogsaa, hvis V. R. vil følge med dig ud til Rolighed i Morgen Aften. s. 336 Endelig — tilgiv min Uforskammethed — beder jeg dig, da du sagtens har en Anelse om, hvor Nordmanden Heiberg er at finde, bringe ham min venlige Hilsen og tage ham under Armen til den (eller det) samme Rolighed, hvis du ikke, som jeg næsten frygter for, har glemt dets Beliggenhed. I saa Tilfælde kan I alle følges med Ad. Knudsen eller Zinck eller hvem I vil, men komme maa I.

Dixi.
Din
C. Hostrup.