Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Bernhard Severin Ingemann (1855-06-29)

Ingemann til C. Hostrup og Elisabeth Hauch.
Til Brudeparret. D. 29de Juni 1855

Sorø. Juni 1855.

Blandt de Venner, som den 29de tænker paa Dem med kjærlige Ønsker for Dem begge i en skjøn og velsignelsesrig Fremtid, kommer jeg nu ogsaa med min Lucie, og vi ville gjerne betegne vor aandelige Nærværelse med et lille ydre Tegn. Gid det i en lang Række af lyksalige Ægteskabsaar, naar Ingen af os To meer gaaer omkring her mellem Sø og grønne Skove, maa erindre Dem om denne Sommer, der vist vil blive ligesaa smuk for Dem i Fiskerhuset ved Hellebæk, som den endnu, Gud skee Lov, uagtet sin ydre Kjølighed, s. 390 er for os her, og som dens Forgjængere har været i over 30 Aar!

Den Glands fra en højere Verdens Herlighed, som gjennem det poetiske Blik giver i alle Forhold dette Liv sine skjønneste Farver, — den følger Dem med Kjærligheden til det idylliske Fiskerhuus, og den vil med Guds Hjælp følge Dem til Præstegaarden og sprede et mildt og velsignet Sommerlys over Deres hele Liv.

Deres hjertelig hengivne
B. S. Ingemann.