Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Richardt FRA: Jens Christian Houstrup (1859-06-06)

C. Hostrup til Chr. Richardt.
Silkeborg. d. 6. Juni 1859

Richardt !

Lakonisk maa man skrive til dig, ellers har du vel ikke Tid til at læse det. Du ventes som min Gjæst med Sangforeningen. Vil du? — ja eller nej! Jeg skal have tre Andre — hvem? svar strax! Kommer Guldberg? — ham vilde jeg gjerne have. Veed du to andre af mine eller dine Venner — hvem? sig frem! strax! Jeg vil sikre mig eder i Forvejen.

Stor Glæde i Byen til eders Ankomst. Vi hente eder anden Pintsedags- Morgen paa Halvvejen mellem Aarhuus og Silkeborg. Jeg prædiker først i Linaa og vil støde til eder der, om muligt. Du bliver med det Samme hos mig i tre Maaneder — svar strax!

Bær over med min Snakkesalighed og skriv, om ikke andet, saa fire Navne. Du veed nok, hvem jeg kjender. Jeg leder efter Navne, men kan ikke huske andre Sangere end v. Deurs. Ogsaa han er velkommen paa Præstegaarden, hvis han ikke hellere vil til Hoffet hos Drewsens. Men vælg du og strax! NB. Heise kommer vel ikke med, eller Adolf Knudsen! Vær velvillig! husk paa, du er min Arving. Jeg var stor, mens du var lille, nu er du stor, og jeg er lille. Gjør mig stor med et Ord! Ja, Chr. Richardt, Musarum et Apollinis pulle! svar strax!

Din ærbødig hengivne
C. Hostrup.