Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Kristian Andreas Leopold Mantzius (1867-03-08)

Kr. Mantzius til C. Hostrup.
Kbhv. 8. Marts 1867

Kjære gamle Kristian!

Tak, du prægtige Digter, Tak Ven! for dit dejlige «Tordenvejr», og saa tak mig — nej — jeg fortjener ingen Tak, — thi jeg har kun arbejdet for at tilfredsstille min Kjærlighed til din Muse; men godt var det, at «Tordenvejret» kom — gjort megen Lykke, spillet godt, med Interesse og Kjærlighed fra de allerflestes — næsten Alles Side. — Møllerfamilien fortræffelig — jeg meget god — fik svære Komplimenter — tror ogsaa, at jeg har faaet «Pjalten» ret frem — komisk, og dog alvorlig i Baggrunden — har forenet den svære Opgave, du har stillet saa ypperlig, at lade Publikum troe paa, at han kan blive Mordbrænder, og kan blive et skikkeligt Menneske.

Lidt efter Midnat.

Din taknemmelige
Kristian M.