Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Richardt FRA: Jens Christian Houstrup (1878-04-02)

C. Hostrup til Chr. Richardt.
Hillerød, d. 2. April 1878

Kjære Ven!

Tak for dit smukke Digt, som jeg har læst med Glæde! Jeg tror, jeg har følt mig mest tiltalt af første Akt (ligesom i Hauchs altfor lidt paaskjønnede Sørgespil), især Romancen om Jomfru Svanelil, men dermed vil jeg ikke forklejne de andre tre. Naturligvis er det dit Værk; der er jo neppe en eneste Replik uden maaske Ingeborgs Spøgelse-Stævning, der findes i Sørgespillet, men Bénbygningen er unegtelig Hauchs, saa det er en fri Behandling af hans Plan, og derfor forekommer det mig mest betegnende, om dit Stykke kaldes Sangdrama eller Opera af Chr. Richardt paa Grundlag af Hauchs «Marsk Stig». Dette har du jo imidlertid sagt i Forordet til din trykte Bog; det læsende Publikum har allerede faaet rén Besked, saa der ligger ikke stor Vægt paa, hvad Regnskab Theaterplakaten giver derom. Jeg finder det s. 578 derfor ganske forsvarligt, at den kommer til at lyde som Titelbladet paa din Bog; men dette «paa Grundlag af», som jeg foretrækker for «til Déls», giver unægtelig tydeligere og klarere Besked om, at det er «Digtning af Digtning», at Underbygningen, det dramatiske Anlæg, væsentlig er en Andens.

Tak for «Hædersgaven» med Guldsnit!

Din hengivne
C. Hostrup.