Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Ludvig Nicolai Mynster FRA: Jens Christian Houstrup (1878-11-15)

C. Hostrup til L. Mynster.
Frederiksberg. 15. Novbr. 1878

Kjære Ven!

Jeg er nu efter Lægeordre atter kommen til at bo her i Kjøbenhavn eller rettere paa Frederiksberg, er nemlig med tre Maaneders Permission flyttet herind for hver Dag at bruge Bade og sky alle Fristelser og Opfordringer til Arbejde, fordi jeg, efter en svær Sygdom i Sommer, vedvarende er i en nervøs Tilstand, saa jeg ikke engang taaler at læse og ligeledes har ondt ved at skrive. Jeg har med min Familie lejet mig ind i en ledig Villa paa Poul Møllers Vej, og traver nu min daglige Badetur til Vesterbro og for Resten i Frederiksberg Have og Søndermarken eller ind til Kjøbenhavn for at tale med Lægen, men lever iøvrigt saa roligt, som om det var i Omegnen af Paris s. 579 eller Wien. Theatret har jeg endnu ikke vovet at gjæste, skjønt jeg ofte længes efter det.

Jeg har ikke før hørt noget om dit Arbejde i Anledning af Oehlenschlägers Jubilæum ; men det har glædet mig at sé af dit Brev, at du har et saadant paa Stabelen. Arentzen fortalte mig i Sommer, at han har skrevet en lille Bog i samme Anledning, og jeg forstod ham, som om det nærmest var for at give Oehlenschläger den Anerkjendelse, som Læserne af hans literaturhistoriske Værk maaske der kunde savne.

Lægerne love mig fuldstændig Helbredelse, men jeg føler mig den egentlig ikke nærmere, end da jeg i Slutningen af Juni kom op af Sygesengen. Min nordiske Flegma bidrager vel sit til, at jeg kan bære dette Driveri uden at blive synderlig gnaven.

Din
C. Hostrup.