Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Frederik Engelhardt Boisen (1878-12-30)

F. Boisen til C. Hostrup.
Stege. 30. Decbr. 1878

Kjære Hostrup!

Tak for Deres Brev, som jeg modtog, netop som jeg læste i Deres Juleprædiken, den Samling af Prædikener, som har været mig til størst Gavn af de mange, hvoraf der vrimler. Det glædede mig, at jeg kunde være med til en Gave, hvormed s. 580 Deres Venner har glædet Dem; det var meget mindre, end jeg vilde have givet; thi jeg skylder Dem overmaade meget paa mange Maader, men især dog ved Deres Prædikener, som allerbedst har stemt overens med den Maade, hvorpaa jeg betragter Livet, de sanddrueste og menneskeligste Prædikener, jeg kjender. Gud give Dem Kræfter til at vedblive; mig hjælper han dog, saa jeg nu kan udføre min Gjerning. Vil De hilse Deres Kone ; hende og Dem ønskes et glædeligt Nytaar af Deres oprigtige og taknemmelige Ven

F. Boisen.