Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Ludvig Nicolai Mynster FRA: Jens Christian Houstrup (1880-07-10)

C. Hostrup til L. Mynster.
Hillerød. 10. Juli 1880

Kjære Ven!

Hermed følge dine Breve, som egentlig kun har ventet paa, at de randt mig i Hu et Øjeblik, da jeg intet havde at haste med.

Jeg har, som du vel har hørt, nylig holdt et dejligt Sølvbryllup, og min Sang dertil, som jeg haaber, du vil have Glæde af, sender jeg dig; den er i alt Fald skrevet lige ud af mit Hjerte, skjønt den ikke kan være et fuldt Udtryk for, hvad min Hustru har været mig et langt Liv igjennem. Ja, Gud har ført mit Liv forunderlig dejligt, med Sol og Lys over det, som selv de mørke Tider, der ikke udeblev, aldrig ganske har kunnet skjule.

«Sorgen kom med stakket Frist,
men et Liv det blev forvist.»

Din
C. Hostrup.