Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Emil Poulsen (1880-10-15)

E. Poulsen til C. Hostrup.
Kbhvn. 15. Oktbr. 1880

Hr. pastor C. Hostrup!

Idet jeg takker Dem for den ære, De viser mig ved at spørge om min mening med hensyn til besættelsen af Deres stykke, må jeg tillige tilstå, at det sætter mig i stor forlegenhed. Jeg har nemlig absolut mést lyst til at spille Hatting, og derfor er jeg bange for, at jeg ikke sér ganske uhildet på sagen. Men det forekommer mig rigtignok, at det vil være til skade for stykket, at ægteparret spilles af de samme som i «Et Dukkehjem». Publikum er saa tilbøjelig til at søge ligheder og griber naturligvis helst de ydre tilfældige, overfladiske. Hertil kommer, at det vil være mig næsten umuligt i en sådan rolle, hvor der ikke kan lægges videre maske, og hvor kostumet er det énsartede moderne, at bringe nogen synderlig forskæl tilstede i den ydre fremstilling. Ganske vist kræves der en vis vægt hos fremstilleren af Rønnov; men De har dog måské lagt mærke til, at Jerndorff i de senere år har udviklet sig betydeligt i retning af mandig personlighed foruden den støtte, han har i sin intelligens. — Ønsker De imidlertid vedblivende, at jeg skal spille Rønnov, så følger det jo af sig selv, at jeg bøjer mig for Deres ønske, og jeg skal naturligvis gøre mig al den flid, jeg kan; men det er ikke den glæde for s. 589 mig, som det vilde være mig at spille Hatting, en art rolle, som hører til mit egentlige fag, men hvoraf jeg, på grund af tidernes ugunst, der ikke vil sende teatret en elsker, snart omtrent er sat ud.—

Deres
ærbødigt forbundne
Emil Poulsen.