Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Emil Poulsen (1880-11-23)

E. Poulsen til C. Hostrup.
Kbhvn. 23. Novbr. 1880

Hr. Pastor Hostrup!

I en samtale, jeg havde i dag med kammerherren, yttrede han sin misfornøjelse med, at De agtede at lade «Eva» komme ud ved juletid — altså før det var blevet opført, hvad jeg måtte give ham ret i var uheldigt for stykket. Jeg forestillede ham da, at vi nok kunde blive færdig med stykket, ialfald til mellem jul og nytår, når s. 592 rollerne strax blev uddélt, og vi tog fat på prøverne umiddelbart efter det stykke, vi nu indstuderer, og som vi bliver færdig med i løbet af en uges tid. Han havde tænkt sig et par andre stykker imellem for afvexlings skyld, men er villig til at gå ind på mit forslag, når De så til gengæld vil holde udgivelsen af bogen tilbage til mellem jul og nytår. Dette bad han mig om at skrive Dem til, hvilket jeg herved gjør, idet jeg tilføjer, at jeg har talt med de vigtigste rollehavende, der alle med glæde vil virke til at få stykket færdigt inden nytår.

Deres
Emil Poulsen.