Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Christian Ludvig Nicolai Mynster (1881-01-13)

L. Mynster til C. Hostrup.
13de Januar 1881

Kjære gamle Ven!

Du har naturligviis faaet Budskabet om det varme Bifald, hvormed dit Stykke blev modtaget. Tillad ogsaa mig at sige dig, at hvorvel jeg hører daarligt i vort nye Theater, og fandt det langt vigtigere, om man forbedrede de akustiske Forhold end de dekorative, og saaledes ogsaa i Gaar gik Glip af meget Enkelt, har jeg dog faaet et bestemt glædeligt og smukt Totalindtryk. Det Hele synes mig, som det skal være, naar en Forfatter efter mange Aars Forløb træder frem paany: paa en Gang noget Nyt og Eiendommeligt, og dog de gamle, kjære Egenskaber. Blandt det, der særlig tiltalte mig, vil jeg fremhæve de nydelige Scener mellem Eva og Prokuratoren i Begyndelsen af fjerde Akt, hvorved man tillige paa en skjelmsk Maade mindes om Hermansens Ord om Fruentimmerne: «Tænke logisk — det kan de sgu ikke». Det Hele er en velgjørende, ægte dansk Modsætning til megen moderne Uhyggelighed.

Din gamle Ven
L. Mynster.